iii Ivo van Hilvoorde
Lezingen/presentaties

 

 

‘Sport, doping en ethiek’ – Lezing MuseumgoudA (17 januari 2010; zie ook)

 

Psychologische doping en het bevorderen van sportprestaties (presentatie voor KNAW honours class ‘de Neurobiologische Samenleving’, Eindhoven, 26 juni 2009) http://www.knaw.nl/pdf/programma_zomerseminaar.pdf

 

Sport en Technologie: een gesmeerd huwelijk? Impakt Event, # 8 (Utrecht, 24 mei 2009)

Het vreemde en het eigene van het lichaam. Debat met Jenny Slatman tijdens ‘Dag van de Filosofie’ (Tilburg, 25 april 2009)
 
Hilvoorde, I. van (2009). Keynote lecture: Sports, Disability & Classification: a Philosophers Debate? 4th International State-of-the-art Congress “Rehabilitation: Mobility, Exercise & Sports” (April 7-9, 2009, VU, Amsterdam)
 
Hilvoorde, I. van (2009). ‘De radicale middenpositie.’ Bijdrage aan door Ministerie van VWS georganiseerde expertmeeting over sport en doping (Rotterdam, 3 maart 2009)
 
Hilvoorde, I. van (2008). Introductie in de ethiek en Stappenplan bij ethische vraagstukken (twee presentaties in het kader van de cursus Sportgeneeskunde &

Ethiek voor sportartsen in opleiding; Nederlands Instituut Opleidingen Sportartsen, Bilthoven, 16 december 2008)
 
Hilvoorde, I. van (2008). Sport in dienst van onze nationale trots; Wat mag het kosten? (workshop voor de Vereniging voor Bewegingswetenschappen Nederland, 21 november 2008)
 
Hilvoorde, I. van (2008). Artsen in de Topsport; genezen of opvoeren van atleten? (gastcollege Erasmus Universiteit Rotterdam, 11 november 2008)

 

Hilvoorde, I. van (2008). Topsport, verbeterkunde en sportmedische ethiek. (presentatie voor de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde, 25 oktober 2008).

 

Hilvoorde, I. van (2008). DNA testing and biological passports in sport: Full control of the ‘pre-game contest ’International Convention on Science Education and Medicine in Sport (1-4 aug. 2008. Guangzhou, China).

 

Hilvoorde, I. van (2008). Sport, Ethics and Genomics. Presentation for the Expertmeeting on Sport and Genomics, hosted by Maastricht University and Centre for Society and Genomics (21.-23 February 2008, Maastricht).

 

Hilvoorde, I. van (2008). ‘Sport en enhancement; grenzen aan een grenzeloze praktijk’. (presentatie voor de Jaarvergadering van de Vereniging van Ethici in Nederland (Utrecht, Vredenburg, 9 juni 2008)

 

Hilvoorde, I. van (2008). Grenzen aan sport als product (presentatie in het kader van het congres ‘Gevraagd: Topprestaties’, Ondernemersvereniging de Ontmoeting, Ouderkerk a/d Amstel, 6 juni 2008) http://stichtingdeontmoeting.meyson.net/fileadmin/editors/pdf/Ontmoeting29.pdf

 

Hilvoorde, I. van (2008). ‘Genetische Technologie en Topsport; van geneeskunde naar verbeterkunde’. (gastcollege voor het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid voor de cursus ‘Topsport, dans en muziek als werk, Academisch Medisch Centrum, 18 juni 2008)

 

Hilvoorde, I. van (2008). Elite Sport and National Pride. Conference of the European Association for Sociology of Sport (May 22-24, Bled Slovenia)

 

Hilvoorde, I. van (2008). Voetbal is oorlog! De relatie tussen sport en geweld. (Science Café, Universiteit Leiden, 27 mei 2008)

 

Hilvoorde, I. van (2007). Genes do not play sports. What is exactly ‘enhanced’ when athletes are genetically modified? Workshop – “Enhancing Physical Capacities: Ethics, Regulation and European Policy.” Stockholm Bioethics Centre, Stockholm University – 29/30 March 2007.

 

Hilvoorde, I. van (2007). Het Grenzeloze Lichaam. (lezing in het kader van VU-Festival, 9 juni 2007)

 

Hilvoorde, I. Van (2007). Sport na de biotechnologische revolutie; toekomstscenerio’s en de rol van verbeelding (presentatie tijdens het Muliercongres Sport: betekenis & beleving, 3 & 4 juli 2007).

 

Stokvis, R. & Hilvoorde, I. van (2007). Fitter, Harder & Mooier. De onweerstaanbare opkomst van de fitnesscultuur. (presentatie tijdens het Muliercongres Sport: betekenis & beleving, 3 & 4 juli 2007).

 

Hilvoorde, I. van (2007). Mandatory DNA testing in cycling; The role of genetic science in constructing the credible performance. Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport 19 - 22 September, Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia

 

Hilvoorde, I. Van (2007). ‘Topsport, nationale trots en uitstraling’ (presentatie in het kader van het meerjarenprogramma van het Mulier Instituut, 19 oktober 2007)

 

Hilvoorde, I. Van (2007). Sportgeneeskunde bestaat niet; ruim baan voor de verbeterkunde (Presentatie voor de vakgroep sportgeneeskunde UMC – 19/12/2007).

 

The Journal as Gatekeeper. Presentatie  voor de European Society for the History of the Human Sciences (Amsterdam, 14-18 aug. 2001)

 

Cracks in a Marriage of Convenience; Boundary work between Pedagogy and Psychology in the Netherlands (1920-1950) Presentatie  voor de European Society for the History of the Human Sciences (Berlijn, August 25-29, 2000)