iii Ivo van Hilvoorde
Lectoraat

Voor informatie over het lectoraat, zie hier

 

Persbericht, 30 november 2009

Windesheim heeft zijn aantal lectoren uitgebreid met de benoeming van dr. Ivo van Hilvoorde. Als lector binnen het lectoraat Bewegen, School en Sport gaat hij zich bezighouden met onderzoek naar de kwaliteit van bewegingsonderwijs en de relatie met de (georganiseerde) sport. Ook geeft van Hilvoorde vanuit de onderzoekspraktijk nieuwe impulsen aan het bewegingsonderwijs.

Lectoraat Bewegen, School en Sport
Het lectoraat Bewegen, School en Sport richt zich op het bewegingsgedrag van jongeren. In samenwerking met verschillende scholen, gemeenten en instellingen zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en het WJH Mulier Instituut onderzoekt het lectoraat vraagstukken als: hoe kunnen kinderen worden aangezet tot meer bewegen? Hoe verhoudt de discussie over pedagogisch verantwoord bewegingsonderwijs zich tot het identificeren van sporttalenten? En: welke rol kan het bewegingsonderwijs krijgen binnen het Olympisch Plan 2028? Verder gaat het lectoraat na of het sportaanbod vanuit een school bij kan dragen aan de leefbaarheid in een wijk waardoor de kans op probleemgedrag bij jongeren vermindert. Ook test het lectoraat wat de kritische succesfactoren zijn van nieuwe sportmogelijkheden.

Onderzoekservaring
De nieuwe lector heeft ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en aan het WJH Mulier Instituut. Zo heeft hij onderzoek verricht naar de invloed van nieuwe technologie op de sport en onder andere gepubliceerd over thema’s als fair play, dopinggebruik, de rol die sport speelt in het ervaren van (nationale) trots, fitness en bewegingsarmoede. Van Hilvoorde beschikt over een groot netwerk op het terrein van sociaal wetenschappelijk (sport)onderzoek. Naast zijn functie als lector bij Windesheim is hij eveneens sportfilosoof bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Windesheim als kennisinstelling
Met de nieuwe lector telt Windesheim twintig lectoren in zeventien lectoraten binnen de kennisthema’s Zorg en Welzijn, Ondernemerschap, Technologie en Educatie. De lectoren stimuleren in hun vakgebied de ontwikkeling van onderzoek, onderwijs en dienstverlening en leveren een praktische waarde voor onderwijs en werkveld. Hiertoe werken ze nauw samen met de opleidingen in zogenaamde kenniscentra. Het kenniscentrum Educatie waar het lectoraat Bewegen, School en Sport toe behoort, heeft samenwerkingsverbanden met verschillende wetenschappelijke instellingen. Het lectoraat Bewegen, School en Sport werkt binnen Windesheim nauw samen met de opleiding Sportmanagement en de opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding.