iii Ivo van Hilvoorde

R. Vanderstraeten en I. van Hilvoorde (2001).
Evolutielijnen van de wetenschappelijke pedagogiek: disciplinegrenzen, tijdschriftpublicaties en Paedagogische Studiën, 78, pp. 36-55.
Samenvatting
Het moderne wetenschapssysteem is intern gedifferentieerd in disciplines. De grenzen van disciplines zijn niet vastomlijnd of stabiel. Er bestaat geen overkoepelend (encyclopedisch) ordeningsprincipe meer; de moderne disciplines organiseren zichzelf. Hun communicatiestructuur wordt mogelijk gemaakt door wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties kunnen op elkaar aansluiten; publicaties kunnen naar elkaar verwijzen (citaties). Na een precisering van theoretische begrippen wordt de evolutie van Paedagogische Studiën geanalyseerd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de pedagogische wetenschap in het Nederlandse taalgebied. Enerzijds wordt de demarcatie tussen pedagogiek en psychologie rond 1950 onder de loep genomen. Anderzijds wordt aan de hand van kwantitatieve gegevens de veranderende rol van de redactie van het tijdschrift toegelicht, en wordt ingegaan op het communicatiepatroon van de wetenschappelijke pedagogiek. Ook op dat vlak constateren we in de naoorlogse periode duidelijke veranderingen.

Terug naar het overzicht